Produkty finansowe

Japan Motors oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie finansowania samochodów kupionych w naszym dealerstwie. Wszelkie formalności dotyczące finansowania załatwiane są bezpośrednio u nas, bez pośredników.

Współpracujemy z wieloma Firmami liczącymi się na polskim rynku finansowym.

Kredyt ratalny

Kredyt ratalny jest obecnie najmniej skomplikowaną metodą finansowania zakupu samochodu.

Co należy zrobić aby móc otrzymać kredyt:

 • wybrać samochód
 • ustalić z naszym doradcą najbardziej korzystne dla Państwa rozwiązania dotyczące finansowania kupowanego samochodu i programu ratalnego
 • podpisać niezbędne dokumenty i dokonać niezbędnych wpłat
 • zarejestrować i ubezpieczyć samochód
 • uśmiechnąć się odbierając nowy samochód

Zalety kredytu ratalnego:

 • możliwość skorzystania z kredytu bez zasatwu rejestrowegi i przewłaszczenia
 • w momencie wygaśnięcie umowy objęcie samochodu na własność
 • duże możliwości dostosowania okresu spłaty kredytu od 3 do 84 miesięcy
 • uzyskanie kredytu w bardzo krótkim czasie, nawet do 2 godzin
 • możliwość ograniczenia wymaganych dokumentów przy uproszczonej procedurze
 • możliwość zakończenia umowy w dowolnym czasie
 • możliwość ubezpieczenia spłat kredytu

Chcąc dodatkowo zabezpieczyć spłatę kredytu, można skorzystać z Programu Bezpieczny Kredyt. Program ten obejmuje gwarancję opłacania rat kredytu przez ubezpieczyciela w sytuacji kiedy kredytobiorca nie jest w stanie tego wykonać na skutek zdarzeń losowych (utrata pracy, trwała i całkowita niezdolność do pracy, zgon). Dodatkowo - wykupując polisę której ważność jest zgodna z okresem na jaki został zaciągnięty kredyt, zabezpieczają Państwo siebie i swoich najbliższych przed skutkami nieszczęśliwych wypadków losowych.
Przystąpienie do programu Bezpieczny Kredyt nie wymaga dodatkowych formalności, jest on jeżeli uwzględniany w Państwa umowie kredytowej.

Warunki uzyskania kredytu:

 • Dla osoby fizycznej:
  • pełna zdolność do czynności prawnych
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej
  • stałe zameldowanie
  • zatrudnienie na czas nieokreślony lub na czas określony ale nie krótszy niż okres kredytu
  • Dochód pozwalający zna spłatę miesięcznych rat kredytu
  • Działalność gospodarcza prowadzona minimum od 6 miesięcy
 • Dla osoby prawnej:
  • działalność gospodarcza prowadzona od co najmniej od 6 miesięcy
  • rentowność i płynność finansowa

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny to najprostsza droga do samochodu dla Państwa firmy.

Zalety leasingu:

 • Nie muszą Państwo gromadzić gotówki na nowy samochód dostawczy
 • Samochód od początku zarabia na siebie i na Państwa firmę
 • Nie zmniejsza się Państwa zdolność kredytowa
 • Odliczanie kosztu leasingu od podstawy opodatkowania
 • Odliczenie VAT-u

Okres leasingu wynosi, wg wyboru 24, 36 lub 48 miesięcy. Można skorzystać z uproszczonej procedury leasingoweja w przypadku leasingu większej ilości samochodów można otrzymać specjalne warunki finansowania.

W jaki sposób wziąć Mitsubishi w leasing:

 • Proszę dokonać wyboru samochodu w naszym salonie
 • Złożyć dokumenty rejestracyjne firmy (NIP, Regon, Kartę Bankowych Wzorów Podpisów)
 • Podpisać umowę i wpłacić zadeklarowaną opłatę wstępną
 • Poczekać najwyżej 24 godzin na rejestrację pojazdu
 • Wyjechać nowym samochodem

Warunki uzyskania leasingu:

 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • uregulowane zobowiązania wobec budżetu państwa
 • płynność finansowa

Zostaw nam swoje dane

skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

lub
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA PGD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków (dalej zwana Administratorem).
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl .
 3. Państwa dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu realizacji Państwa zapytania oraz są niezbędne do przedstawienia oferty.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesiące od ostatniej oferty przedstawionej przez Administratora.
 6. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług wsparcia IT w imieniu i na swoją rzecz.