Produkty finansowe

Japan Motors oferuje Państwu kompleksowe usługi w zakresie finansowania samochodów kupionych w naszym dealerstwie. Wszelkie formalności dotyczące finansowania załatwiane są bezpośrednio u nas, bez pośredników.

Współpracujemy z wieloma Firmami liczącymi się na polskim rynku finansowym.

Kredyt ratalny

Kredyt ratalny jest obecnie najmniej skomplikowaną metodą finansowania zakupu samochodu.

Co należy zrobić aby móc otrzymać kredyt:

 • wybrać samochód
 • ustalić z naszym doradcą najbardziej korzystne dla Państwa rozwiązania dotyczące finansowania kupowanego samochodu i programu ratalnego
 • podpisać niezbędne dokumenty i dokonać niezbędnych wpłat
 • zarejestrować i ubezpieczyć samochód
 • uśmiechnąć się odbierając nowy samochód

Zalety kredytu ratalnego:

 • możliwość skorzystania z kredytu bez zasatwu rejestrowegi i przewłaszczenia
 • w momencie wygaśnięcie umowy objęcie samochodu na własność
 • duże możliwości dostosowania okresu spłaty kredytu od 3 do 84 miesięcy
 • uzyskanie kredytu w bardzo krótkim czasie, nawet do 2 godzin
 • możliwość ograniczenia wymaganych dokumentów przy uproszczonej procedurze
 • możliwość zakończenia umowy w dowolnym czasie
 • możliwość ubezpieczenia spłat kredytu

Chcąc dodatkowo zabezpieczyć spłatę kredytu, można skorzystać z Programu Bezpieczny Kredyt. Program ten obejmuje gwarancję opłacania rat kredytu przez ubezpieczyciela w sytuacji kiedy kredytobiorca nie jest w stanie tego wykonać na skutek zdarzeń losowych (utrata pracy, trwała i całkowita niezdolność do pracy, zgon). Dodatkowo - wykupując polisę której ważność jest zgodna z okresem na jaki został zaciągnięty kredyt, zabezpieczają Państwo siebie i swoich najbliższych przed skutkami nieszczęśliwych wypadków losowych.
Przystąpienie do programu Bezpieczny Kredyt nie wymaga dodatkowych formalności, jest on jeżeli uwzględniany w Państwa umowie kredytowej.

Warunki uzyskania kredytu:

 • Dla osoby fizycznej:
  • pełna zdolność do czynności prawnych
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej
  • stałe zameldowanie
  • zatrudnienie na czas nieokreślony lub na czas określony ale nie krótszy niż okres kredytu
  • Dochód pozwalający zna spłatę miesięcznych rat kredytu
  • Działalność gospodarcza prowadzona minimum od 6 miesięcy
 • Dla osoby prawnej:
  • działalność gospodarcza prowadzona od co najmniej od 6 miesięcy
  • rentowność i płynność finansowa

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny to najprostsza droga do samochodu dla Państwa firmy.

Zalety leasingu:

 • Nie muszą Państwo gromadzić gotówki na nowy samochód dostawczy
 • Samochód od początku zarabia na siebie i na Państwa firmę
 • Nie zmniejsza się Państwa zdolność kredytowa
 • Odliczanie kosztu leasingu od podstawy opodatkowania
 • Odliczenie VAT-u

Okres leasingu wynosi, wg wyboru 24, 36 lub 48 miesięcy. Można skorzystać z uproszczonej procedury leasingoweja w przypadku leasingu większej ilości samochodów można otrzymać specjalne warunki finansowania.

W jaki sposób wziąć Mitsubishi w leasing:

 • Proszę dokonać wyboru samochodu w naszym salonie
 • Złożyć dokumenty rejestracyjne firmy (NIP, Regon, Kartę Bankowych Wzorów Podpisów)
 • Podpisać umowę i wpłacić zadeklarowaną opłatę wstępną
 • Poczekać najwyżej 24 godzin na rejestrację pojazdu
 • Wyjechać nowym samochodem

Warunki uzyskania leasingu:

 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • uregulowane zobowiązania wobec budżetu państwa
 • płynność finansowa

Zostaw nam swoje dane

skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

lub
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Twoje dane będą bezpiecznie. Administratorem danych jest...
INFORMACJA
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgód, o których mowa poniżej jest dobrowolne.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Administratorem danych osobowych jest GRUPA PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433795 (dalej jako GRUPA PGD).
Przez Spółki Powiązane rozumie się spółki powiązane z GRUPĄ PGD, których wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem jest spółka HOLDING 1 Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491677 (dalej jako Spółki Powiązane).