Mitsubishi pomoc 24/7

Mitsubishi pomoc 24/7

na wszelki wypadek

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw wszystkim użytkownikom samochodów Mitsubishi w Polsce, przygotowaliśmy bezpłatny program Mitsubishi Pomoc 24/7, który w razie kolizji, wypadku lub awarii pozwoli uniknąć kłopotów związanych z kosztowną, często nierzetelną naprawą realizowaną przez nieautoryzowany warsztat lub uniknąć drogiego i nieprofesjonalnego holowania.


W przypadku zaistnienia zdarzenia Mitsubishi pomoc pozostaje do Państwa dyspozycji pod całodobowym numerem telefonu 22 463 19 99

Konsultanci Mitsubishi Pomoc służą poradą i informacją w zakresie zasad postępowania w przypadku awarii samochodu, kolizji lub wypadku. Udzielą Państwu niezbędnych informacji, które pomogą poczuć się bezpiecznie i komfortowo w tak stresującej sytuacji. Na Państwa życzenie pomożemy zorganizować pomoc i poszukamy najlepszego w danej sytuacji rozwiązania.

Oto korzyści, które płyną z programu Mitsubishi Pomoc 24/7:

  • zapewnienie profesjonalnej porady i pomocy w przypadku takiego zdarzenia, jak kolizja, wypadek czy awaria
  • pomoc w znalezieniu Autoryzowanego Serwisu Mitsubishi;
  • zorganizowanie stosownie do Państwa potrzeb pomocy w zakresie holowania** do Autoryzowanego Serwisu Mitsubishi, przy zachowaniu wysokich standardów.

AWARIA - CO DALEJ?

Jeżeli Państwa samochód jest objęty gwarancją producenta wraz z usługą Mitsubishi Assistance Package (MAP), konsultant Mitsubishi Pomoc, niezwłocznie po Państwa zgłoszeniu, przekaże informację do MAP, które zajmie się organizacją profesjonalnej pomocy.

Jeżeli Państwa samochód nie jest objęty gwarancją producenta, to w odpowiedzi na Państwa zgłoszenie konsultanci Mitsubishi Pomoc zaproponują najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie, dobrane specjalnie dla Państwa i z Państwem skonsultowane, pozwalające doprowadzić do usprawnienia samochodu.

WYPADEK - CO DALEJ?

Jeżeli na miejscu zdarzenia są ranni należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999) i policję (tel. 997) lub skorzystać z telefonu alarmowego 112. Z podanymi numerami połączą się Państwo za pośrednictwem telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

Należy udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy.

Należy zabezpieczyć miejsce wypadku, przy czym nie należy podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu zdarzenia.

Należy poszukać świadków zdarzenia.

Jeżeli nikt nie ucierpiał i jest to możliwe, należy usunąć samochód z miejsca zdarzenia, żeby nie powodował zagrożenia w ruchu drogowym.

Jeżeli nie ma ofiar lub podejrzeń, że uczestnik zdarzenia jest pod wpływem środków odurzających albo alkoholu, a uczestnicy zdarzenia są zgodni co do sprawcy i przebiegu zdarzenia, to mogą Państwo rozważyć niewzywanie na miejsce zdarzenia policji. W takim przypadku nie ma takiego obowiązku, natomiast uczestnicy zdarzenia mogą samodzielnie sporządzić oświadczenie sprawcy zdarzenia. Wypełnienie oświadczenia pozwoli Państwu zaoszczędzić czas. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy odpowiedni formularz, który standardowo znajduje się w schowku samochodu.***

Proszę skontaktować się z

Mitsubishi Pomoc 22 463 19 99*

* Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

** Usługa polega na pomocy w zorganizowaniu holowania. Usługa holowania jest realizowana przez podmioty trzecie, zajmujące się zawodowo świadczeniem usług holowania samochodów. Koszty holowania i zasady rozliczeń każdorazowo stanowią przedmiot uzgodnień pomiędzy Państwem a takimi podmiotami. Usługa holowania może być rozliczona w ramach usługi MAP/ posiadanego ubezpieczenia.

*** Dotyczy wybranych samochodów nabytych w polskiej autoryzowanej sieci dealerskiej Mitsubishi po wprowadzeniu programu Mitsubishi Pomoc.

Usługa jest świadczona tylko i wyłącznie na terenie Polski, a poza jej granicami Mitsubishi Pomoc 24/7 udzieli informacji o danych teleadresowych ASO w danym kraju, przekaże numer telefonu do Mitsubishi Assistance Package lub do ubezpieczyciela pojazdu. Wykonawcą usługi Mitsubishi Pomoc na zlecenie MMC Car Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 45A, generalnego dystrybutora pojazdów Mitsubishi w Polsce („MMC”) jest Pol-Assistance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 34a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 54842, NIP 526-01-52-643, z kapitałem zakładowym w wysokości 92 650 PLN („Pol-Assistance”). Usługa jest świadczona przez Pol-Assistance na podstawie umowy w tym zakresie zawartej pomiędzy Pol-Assistance a MMC, a zatem będzie świadczona jedynie w okresie ważności takiej umowy, chyba że po zakończeniu umowy z Pol-Assistance MMC zleci kontynuowanie usługi innemu podmiotowi. Administratorami danych osobowych klientów usługi Mitsubishi Pomoc są MMC oraz Pol-Assistance. Usługa wymaga przekazywania Państwa danych osobowych pomiędzy powyższymi spółkami.

Zostaw nam swoje dane

skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

lub
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Uprzejmie informujemy, że:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA PGD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków (dalej zwana Administratorem).
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl .
  3. Państwa dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu realizacji Państwa zapytania oraz są niezbędne do przedstawienia oferty.
  4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesiące od ostatniej oferty przedstawionej przez Administratora.
  6. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług wsparcia IT w imieniu i na swoją rzecz.