5 lat gwarancjiCieszymy się, że zaufałeś nam i wybrałeś samochód Mitsubishi. Dlatego chcemy zagwarantować Ci jego najwyższą jakość, dzięki której będziesz mógł cieszyć się każdą jazdą. Ponieważ jesteśmy dumni z niezawodności naszych samochodów, jako pierwszy japoński koncern samochodowy wprowadziliśmy 5-letnią gwarancję fabryczną z limitem 100 000 km. Gwarancją objęte są nowe modele Mitsubishi oferowane w sieci Autoryzowanych Dealerów Mitsubishi. Dzięki niej masz przed sobą 5 lat spokoju, bezpieczeństwa i dodatkowych korzyści:

 • nie płacisz za naprawy w przypadku nieprzewidzianych awarii,
 • masz pewność najwyższej jakości części zamiennych Mitsubishi,
 • oddajesz samochód do profesjonalnego serwisu w ręce certyfikowanych mechaników,
 • gdy sprzedajesz samochód z gwarancją fabryczną, otrzymujesz lepszą cenę,
 • możesz skorzystać z samochodu zastępczego w przypadku awarii.

Podstawowe informacje dotyczące gwarancji

(szczegóły znajdziesz w Książce Serwisowej Twojego Mitsubishi)

Nowy samochód MME jest objęty 5-letnią lub 3-letnią gwarancją, zależnie od modelu.

MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. gwarantuje, że podstawowe pozycje objęte gwarancją nowego samochodu wyprodukowanego przez lub dla MME są wolne od wszelkich wad materiałowych i wykonawczych w warunkach normalnej eksploatacji i przy prawidłowej obsłudze.

Każda z części podlegających podstawowej gwarancji, objętych niniejszą gwarancją nowego samochodu (z wyjątkiem tarczy hamulcowych, które muszą zostać poddane obróbce powierzchni przy pomocy zatwierdzonego wyposażenia, chyba że przekroczone zostaną limity zużycia) zostanie nieodpłatnie naprawiona lub wymieniona przez dowolnego autoryzowanego przez MME Krajowego Dystrybutora Mitsubishi lub przez Autoryzowany Punkt Serwisowy Mitsubishi.

Czas trwania naprawy gwarancyjnej wynosi 14 dni roboczych od daty przekazania samochodu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego z tym, że okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennej niezbędnej do wykonania naprawy lub w innym przypadku uzasadnionym właściwościami naprawy. Termin takiego wydłużenia nie powinien przekroczyć 35 dni. Sposób i zakres naprawy określa Autoryzowany Punkt Serwisowy. W ramach niniejszej gwarancji nie przysługuje roszczenie wymiany wadliwego samochodu na nowy. Części zamienne wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej przechodzą na własność MME.

Do podstawowych pozycji objętych gwarancją należą wszystkie elementy znajdujące się w nowym samochodzie MME, z wyjątkiem pozycji specjalnych, pozycji nieobjętych gwarancją i innych pozycji wymienionych w Książce Serwisowej.

Wymienione poniżej pozycje specjalne nie podlegają gwarancji MME, lecz są objęte gwarancją fabryczną ich producenta:

 • Opony
 • Samochodowe systemy audio-video (wyłącznie zestawy nie montowane fabrycznie)
 • Wszelki sprzęt inny niż zamontowany fabrycznie w nowym samochodzie MME.

MME gwarantuje, że w przypadku powstania na metalowym elemencie nadwozia nowego i prawidłowo utrzymywanego pojazdu MME, wyprodukowanego przez lub dla MME, korozji perforacyjnej (przerdzewienie na wylot) od strony wewnętrznej blachy wskutek wad materiałowych lub wykonawczych w ciągu 12 lat w zależności od modelu (bez względu na przebieg), licząc od daty rozpoczęcia okresu gwarancyjnego, dowolny Autoryzowany Punkt Serwisowy MME nieodpłatnie naprawi lub wymieni element nadwozia, który uległ perforacji.

Zabierając samochód do któregoś z państw wymienionych w Zakresie Terytorialnym, macie Państwo prawo do skorzystania z napraw gwarancyjnych w dowolnym Autoryzowanym Punkcie Serwisowym Mitsubishi.

Aby można było skorzystać z tej gwarancji, Książka Serwisowa musi znajdować się w samochodzie, gdyż do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego Autoryzowanemu Punktowi Serwisowemu będą potrzebne dane znajdujące się w Formularzu Rejestracyjnym.

Zostaw nam swoje dane

skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

lub
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
Uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA PGD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków (dalej zwana Administratorem).
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Krzysztof Bielawski, z którym kontakt możliwy jest pod nr tel. +48 33 4861 986 oraz adresem e-mail iod@holding1.pl .
 3. Państwa dane (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będą wykorzystywane w celu realizacji Państwa zapytania oraz są niezbędne do przedstawienia oferty.
 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z powyższych praw można skorzystać zgłaszając się do Inspektora Danych Osobowych (dane powyżej).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesiące od ostatniej oferty przedstawionej przez Administratora.
 6. Państwa dane mogą być powierzone podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług wsparcia IT w imieniu i na swoją rzecz.