Nota prawna

Informacje prawne/Regulamin Serwisu

Grupa PGD Sp. z o.o. Sp.k
siedziba i adres: Kraków, ul. Rzemieślnicza 26, 30 - 403 Kraków
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS: 0000433795
nr NIP: 679-25-75-669
kapitał zakładowy: 11 551 000,00 zł

Odwiedzając i użytkując stronę internetową Mitsubishi Japan Motors, przyjmują Państwo poniższy Regulamin Serwisu bez jakichkolwiek ograniczeń i uwarunkowań. Dlatego też Państwa dostęp do witryny Mitsubishi Japan Motors odbywa się z zastrzeżeniem tego Regulaminu i przepisów obowiązującego prawa, a korzystanie z witryny w jakikolwiek sposób oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia:

Zawartość

Niniejsza strona internetowa/witryna ma charakter wyłącznie informacyjny. Witryny tej nie należy wykorzystywać ani opierać się na niej w zastępstwie informacji dostępnych u autoryzowanych dealerów Mitsubishi oraz w autoryzowanych serwisach Mitsubishi. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje, w tym w szczególności informacje umieszczone w części „Cennik”, nie stanowią zapewnienia ani opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 lub 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opis towaru następuje wyłącznie w umowie jego sprzedaży.

Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne, Grupa PGD Sp. z o.o. Sp.k nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronie www.mitsubishi.pl. Ze względu na ograniczenia techniki komputerowej kolory przedstawione na stronie mogą różnić się od kolorów rzeczywistych. Wpływ na rzeczywiste wyniki zużycia paliwa, prędkość maksymalną oraz przyspieszenie (a także inne właściwości trakcyjne) mają m.in. wyposażenie dodatkowe, obsługa, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne. W związku z powyższym rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od danych podanych na stronie.

Grupa PGD Sp. z o.o. Sp.k zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wprowadzane zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów witryny, w tym m.in. przedstawionych na stronie modeli pojazdów, ich wyposażenia, specyfikacji oraz dostępności Grupa PGD Sp. z o.o. Sp.k zastrzega sobie również prawo do wycofania produktów (pojazdów oraz innych towarów i usług) prezentowanych na stronie lub wprowadzenia zmian w ich charakterystykach i wyposażeniu.

Ceny produktów zamieszczonych w witrynie

Informacje cenowe dotyczące prezentowanych modeli samochodów oraz akcesoriów, niezależnie od tego, czy umieszczone na stronie, czy udzielone za jej pośrednictwem, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, mają charakter wyłącznie orientacyjny oraz nie są wiążące dla autoryzowanych dealerów Mitsubishi oraz autoryzowanych serwisów Mitsubishi. Szczegółowe warunki zakupu produktów marki Mitsubishi mogą nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie warunków indywidualnej umowy sprzedaży.

Zbieranie informacji

Informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań. Powyższe działania zmierzają przede wszystkim w celu uczynienia witryny bardziej użyteczną i funkcjonalną. Uprzejmie informujemy, że strona używa skryptów remarketingowych w programie Google AdWords.

Polityka prywatności

Grupa PGD Sp. z o.o. Sp.k dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wszystkich użytkowników odwiedzających stronę internetową www.mitsubishi.pl.

Informacje osobowe, które zbieramy za pomocą witryny www.mitsubishi.japanmotors.pl, w tym m.in. za pośrednictwem formularzy zamawiania jazdy próbnej, wizyty w serwisie, zapytania o akcesorium oraz formularza kontaktowego są wykorzystywane przede wszystkim do kontaktów z użytkownikami serwisu w celu skutecznego dostarczenia informacji związanych z tematem zapytania oraz usprawnienia usług świadczonych przez podmioty z Grupa PGD Sp. z o.o. Sp.k

Prawa autorskie

Cała zawartość niniejszej witryny chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte w niniejszej witrynie stanowią własność podmiotów z Grupa PGD Sp. z o.o. Sp.k, grupy Mitsubishi lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

Ograniczenie odpowiedzialności

Grupa PGD Sp. z o.o. Sp.k wyklucza odpowiedzialność za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron/witryn internetowych, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są w niniejszej witrynie internetowej.
Grupa PGD Sp. z o.o. Sp.k nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z niniejszej witryny w tym za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek wykorzystania jakichkolwiek informacji umieszczonych w witrynie lub uzyskanych za jej pośrednictwem.
Grupa PGD Sp. z o.o. Sp.k nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do tej witryny, korzystaniem z niej lub pobieraniem ze strony jakichkolwiek materiałów, danych, zdjęć, tekstów, plików itp.