Oferta wakacyjnaBeztroskie wakacje z Mitsubishi:

  • Pierwsza rata dopiero po 3 miesiącach od podpisania umowy kredytu
  • Oprocentowanie kredytu już od 0% (RRSO 7,37% dla reprezentatywnego przykładu)
  • Elastyczny okres kredytu: 6 - 96 miesięcy
  • Wpłata własna już od 20%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup nowego pojazdu Kredyt z trzymiesięczną karencją w spłacie wynosi 7,37%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 44 400 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 54 334,65 zł, oprocentowanie stałe 0% w okresie karencji, oprocentowanie stałe 6,49% po upływie karencji, całkowity koszt kredytu 9 934,65 zł (w tym: prowizja 1 776 zł, odsetki 8 158,65 zł), 61 miesięcznych rat równych w wysokości 890,73 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 6 lipca 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup nowego pojazdu w cenie 88 000 zł, z wpłatą własną 44 400 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia autocasco oraz przewłaszczeniem kredytowanego pojazdu.
Do uzyskania kredytu na opisanych powyżej warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw do odszkodowania z tego ubezpieczenia. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem.
Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny - nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Zostaw nam swoje dane

skontaktujemy się z Tobą i dopasujemy ofertę do Twoich potrzeb

lub
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Twoje dane będą bezpiecznie. Administratorem danych jest...
INFORMACJA
Podanie danych osobowych i wyrażenie zgód, o których mowa poniżej jest dobrowolne.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
Administratorem danych osobowych jest GRUPA PGD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 26, 30-403 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433795 (dalej jako GRUPA PGD).
Przez Spółki Powiązane rozumie się spółki powiązane z GRUPĄ PGD, których wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem jest spółka HOLDING 1 Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Rzemieślnicza 26, 30-403 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491677 (dalej jako Spółki Powiązane).